ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΦΟΡΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΟ ΑΠΟΣΠΑΣΘΕΝ ΑΠΟ ΘΡΟΜΒΟ.