ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (ΠΛΕΥΡΙΤΙΔΑ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

ΒΡΟΓΧΟΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ

ΦΥΜΑΤΙΩΔΕΣ ΕΜΠΥΗΜΑ

ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΩΝ

ΡΙΚΕΤΤΣΙΩΣΕΩΝ

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

AIDS

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΟ

ΕΝΔΟΣΠΛΗΝΙΚΟ

ΥΠΟΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗΣ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DRESSLER

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΠΔΟΜΟ MEIGS

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΥΔΡΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΜΥΞΟΙΔΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΓΚΥΣΤΩΣΗ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ

ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΟΞΕΙΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΔΙΑΧΥΤΗ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΠΑΧΥΝΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ

ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΥΔΡΟΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΑΙΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΧΥΛΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΨΕΥΔΟΧΥΛΟΘΩΡΑΚΑΣ.